ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: Hans Geybels, Het goddelijk gevoel. Een geschiedenis van de religieuze ervaring (Mens en Tijd) (Kapellen: Pelckmans, 2005)
Authors: Geldhof, Joris # ×
Issue Date: 2006
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek vol:16 pages:102-103
Description: Onderzoekseenheid Dogmatische theologie.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.