ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: Een tijd van oorlog, een tijd van vrede. Bezetting en bevrijding in de bijbel / Klaas A.D. Smelik (Zoetermeer: Boekencentrum, 2005)
Authors: Geldhof, Joris # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek vol:15 pages:343-344
Description: Onderzoekseenheid Dogmatische theologie.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.