ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: Raymund Jahae, Sich begnügen mit dem Ungenügen: Zur mystischen Erfahrung Hadewijchs (Miscellanea Neerlandica, 21) (Leuven, 2000)
Authors: Faesen, Rob
Issue Date: 2001
Series Title: Ons geestelijk erf: driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden vol:75 pages:294-296
Description: Onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie.
ISSN: 0774-2827
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit of History of Church and Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.