ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: Mijn plaats is geen plaats. Ontmoetingen tussen wereldbeschouwingen. Met een geleide van Herman Wijffels en een inleiding van Jan Bor / I. Bulhof, M. Poorthhuis & V. Bhagwandin (ed.) (Kampen & Kapellen: Klement & Pelckmans, 2003)
Authors: Geldhof, Joris # ×
Issue Date: 2004
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek vol:14 pages:95-97
Description: Onderzoekseenheid Dogmatische theologie.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.