ITEM METADATA RECORD
Title: Het kaartenhuis der keuzes: een rechtsvergelijkende analyse van de Nederlandse Algemene Wet Gelijke Behandeling en de Belgische Antidiscriminatiewet
Authors: Vrielink, Jogchum
De Prins, D
Sottiaux, Stefan
Issue Date: 2004
Publisher: Kluwer
Host Document: Gelijkheid en (andere) grondrechten pages:238-265
ISBN: 90-13-01706-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.