ITEM METADATA RECORD
Title: Antropologisch onderzoek naar sociale relaties in de publieke ruimte: de tram als gevalsstudie. Eindrapport van het onderzoeksproject Een relationeel ruimtelijk perspectief op conflicten tussen stadsbewoners
Authors: Soenen, Ruth
Issue Date: 2003
Publisher: KUL. Departement sociale en culture antropologie, Leuven., 2003
Description: Departement Sociale en culturele antropologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.