ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de mogelijkheden tot de ontwikkeling van een theoretisch kader voor 'restorative justice' vanuit ethisch en maatschappelijk perspectief: eindverslag
Authors: Deklerck, Johan
Depuydt, Anouk
Issue Date: 2003
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Onderzoeksgroep Penologie en victimologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.