ITEM METADATA RECORD
Title: Juridische aspecten van de multiculturele samenleving : knelpunten en uitdagingen voor het beleid
Authors: Foblets, Marie-Claire
Issue Date: 2005
Publisher: Kluwer
Series Title: Preadviezen van de Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking vol:66
Description: Departement Sociale en culturele antropologie. Centrum voor Interculturalisme- en migratie-onderzoek. Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie.
ISBN: 90-13-03192-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Institute for foreigners Law and Anthropology of Law (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.