ITEM METADATA RECORD
Title: Onder toezicht: een voorstelling van het jaarrapport 2005 van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en van de 'Notice 2002-2005' van de Belgische geleding van het Observatoire International des Prisons
Authors: Robert, Luc # ×
Issue Date: 2006
Publisher: Liga voor Mensenrechten
Series Title: Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen vol:24 pages:23-25
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Onderzoeksgroep Penologie en victimologie.
ISSN: 0772-5167
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.