ITEM METADATA RECORD
Title: Art. 55 : recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed; art. 56 : toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed; art. 27 : buitenlandse ontbinding van het huwelijk gegrond op wil van de man
Authors: Foblets, Marie-Claire
Issue Date: 2006
Publisher: Intersentia
Host Document: Het wetboek internationaal privaatrecht becommentarieerd
Description: Centrum voor Interculturalisme- en migratie-onderzoek. Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie.
ISBN: 90-5095-537-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Institute for foreigners Law and Anthropology of Law (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.