ITEM METADATA RECORD
Title: De actieve publieke uiting van religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen
Authors: Foblets, Marie-Claire
Martiniello, M
Issue Date: 2005
Publisher: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Brussel, 2005
Description: Departement Sociale en culturele antropologie. Centrum voor Interculturalisme- en migratie-onderzoek. Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Institute for foreigners Law and Anthropology of Law (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.