ITEM METADATA RECORD
Title: Een nieuw nationaliteitsrecht? De wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit
Authors: Foblets, Marie-Claire # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:31 pages:1145-1164
Description: Departement Sociale en culturele antropologie. Instituut voor Vreemdelingenrecht en Rechtsantropologie.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.