ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de mogelijkheden tot herstelrechterlijke innovaties binnen de strafrechtsbedeling vanuit ethische en maatschappelijke indicaties: eindrapport
Authors: Depuydt, Anouk
Deklerck, Johan
Issue Date: 2004
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Onderzoeksgroep Penologie en victimologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.