ITEM METADATA RECORD
Title: Een vergiftigd verjaardagsgeschenk van het Hof van cassatie bij de tiende verjaardag van het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind
Authors: Vandaele, Arne # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Rechtskundig weekblad. vol:64 issue:7 pages:233-238
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.