ITEM METADATA RECORD
Title: Rationale methodes voor het numeriek oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen
Authors: Wambecq, Albert
Issue Date: 1980
Description: Bijstelling Het werken in een vast coordinatenstelsel draagt bij tot het machine-onafhankelijk maken van programma's voor het voorstellen van driedimensionale figuren in twee dimensies
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:NUMA, Numerical Analysis and Applied Mathematics Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.