ITEM METADATA RECORD
Title: Het numeriek oplossen van lineaire recursiebetrekkingen: een veralgemening van de kettingbreukmethode van Gautschi
Authors: Levrie, Paul
Issue Date: 1987
Series Title: pages:137
Description: Bijstelling: De methode van Reinsch voor sommatie van Chebyshev reeksen kan uitgebreid worden tot reeksen van Laguerre, Legendre en Gegenbauer veeltermen
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Numerical Analysis and Applied Mathematics Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.