ITEM METADATA RECORD
Title: Toepassingen van Chebyshev-veeltermen in de numerieke integratie
Authors: Branders, Mieke
Issue Date: Oct-1976
Series Title: pages:228
Description: Bijstelling Benaderingen voor de Besselfunkties van de eerste soort en gehele orde, die geschikt zijn voor het numeriek berekenen van de Hankeltransformatie
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Numerical Analysis and Applied Mathematics Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.