ITEM METADATA RECORD
Title: Sociale neveneffecten van genetische kennis: uitdagingen van de menselijke genetica voor onze huidige en toekomstige samenleving
Authors: Vanassche, Sofie # ×
Issue Date: 2006
Series Title: De gids op maatschappelijk gebied vol:97 issue:8 pages:23-30
Abstract: Begrippen als 'genen', 'erfelijke ziekten' en 'genetisch testen' behoren al tot de woordenschat van een relatief groot deel van de bevolking. Uitspraken zoals 'dat heb ik van mijn moeder/vader' of 'het zit in mijn genen' worden te pas en te onpas gebruikt. Op het veld zelf hebben wetenschappers reeds genen geïdentificeerd die verband houden met de ziekte van Huntington, borstkanker, de ziekte van Alzheimer ... en iedere week wordt het lijstje langer. In mei 2006 liet een groep van Belgische wetenschappers nog weten een computerprogramma te hebben ontwikkeld dat moet helpen om nog sneller nieuwe ziektegenen te identificeren (VIB, 2006). Met andere woorden, de moderne genetica en haar toepassingen zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Ze beïnvloeden onze kijk op ziekte en gezondheid en leiden tot radicale transformaties binnen de gezondheidszorg.
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.