ITEM METADATA RECORD
Title: Onderwijssociologie in België. Het sociaal-wetenschappelijk onderzoek van het onderwijs in België: politisering en professionalisering
Authors: Mortier, Jan
Verhoeven, Jef
Issue Date: 1979
Publisher: K.U.Leuven, Sociologisch Onderzoeksinstituut
Abstract: Toen het Vlaams-Nederlands Sociologenonngres (H.I.A. Antwer-
pen, 10-11 september 1979) over "Politisering en Professionalisering" werd voorbereid, werd aan de auteurs gevraagd deze problematiek van "politisering en professionalisering" in relatie tot de onderwijssociologie in België te behandelen.
Met deze bedoeling werd een analyse gemaakt van het Belgisch
Onderwijssociologisch onderzoek sedert 1945;voor deze datum is er haast geen sprake van onderwijssociologie in België.
De oorspronkelijk bedoelde beperkte peper groeide al vlug uit tot een ruimere studie waarin een overzicht werd gegeven van de probleemgebieden waarmee de Belgische onderwijssociologie zich had bezig gehouden.
Description: Sociologische Studies en Documenten (SSD/8),
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Onderwijssociologie in belgië doozoekbaar.pdf Accepted 13595KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.