ITEM METADATA RECORD
Title: Sociologie en sociale ongelijkheid: een overzicht
Authors: Lammertyn, Frans ×
Verhoeven, Jef #
Issue Date: 1991
Series Title: Tijdschrift voor Sociologie vol:12 issue:3-4 pages:257-290
Abstract: In deze bijdrage wordt op de eerste plaats een korte schets gegeven van het begrip sociale ongelijkheid in de sociologie. Vervolgens wordt er beschreven hoe in de sociologie vanuit verschillende theoretische invalshoeken (het functionalisme, de conflictbenadering en de ruiltheorie) een antwoord wordt gegeven op de volgende problemen: 1) de vraag naar de 'feitelijkheid' of de 'sociale realiteiten' betreffende sociale ongelijkheid. In welke mate en in welke opzichten bestaat er sociale ongelijkheid tussen de mensen en hoe kan deze worden verklaard? 2) de vraag naar de 'sociale idealen' betreffende sociale (on)gelijkheid. Dit is de vraag naar de rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid van sociale (on)gelijkheid. Welke verdelingen zijn in de ogen van de bevolking (on)rechtvaardig? 3) de vraag naar de realiseerbaarheid van (meer) sociale gelijkheid. In hoeverre is het mogelijk sociale ongelijkheid op te heffen, te verminderen; of: kan de verdeling van schaarse goederen op een meer rechtvaardige wijze geregeld worden dan nu het geval is?
ISSN: 0777-883X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Sociale ongelijkheid doorzoekbaarTvS1991nr3-4.pdfOA article Published 754KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.