ITEM METADATA RECORD
Title: Zelfstudie van fundamenteel onderzoek op het terrein van arbeid en sociale zekerheid voor de periode 1992-1996 in het kader van de overeenkomst tussen TISSER en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Authors: Muffels, Ruud
Berghman, Jozef
Issue Date: 1995
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.