ITEM METADATA RECORD
Title: De traagheid van organisaties: een blokkerende factor bij mobiliteit tussen arbeid en niet-arbeid
Authors: Van Hootegem, Geert # ×
Issue Date: 1998
Publisher: Stichting Gerrit Kreveld
Series Title: Samenleving en Politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme vol:5 issue:10 pages:12-18
Abstract: Sommige mensen werken veel en hard. Zij hebben een goed inkomen, maar weinig vrije tijd. Anderen zijn werkloos en willen een hoger inkomen. Het zou goed zijn als beide groepen in de loop van hun arbeidsloopbaan vlot van positie zouden kunnen wisselen. Onze arbeidsorganisatie is daar echter vooralsnog niet op voorzien. Auteur onderzoekt één van de belangrijkste belemmeringen: de traagheid van organisaties.
ISSN: 1372-0740
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.