ITEM METADATA RECORD
Title: Lager rekruteren, hoger waarderen: verdringingsprocessen bij lagergeschoolde bedienden
Authors: Pollet, Ignace
Van Hootegem, Geert
Wijns, Josée
Jorens, Elke
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA/Cevora/Andersen Consulting
Abstract: Kan de tewerkstelling voor lagergeschoolden worden aangezwengeld indien bedrijven anders gaan rekruteren? Het is een bekend gegeven dat werkgevers vaak geneigd zijn een job toe te wijzen aan de hoogst gekwalificeerde uit een groep sollicitanten. Zou het echter kunnen dat voor lagergeschoolden het kwaad al eerder is geschied? Met name bij het uittekenen van het vacatureprofiel en het ontwerpen van functies kan het gras al voor de voeten van lagergeschoolden weggemaaid worden. In vier bedrijven kijken we hoe verdringing zich in de praktijk voordoet. Het onderzoek gaat echter verder. We gaan ook na of door een andere arbeidsorganisatie functies gecreëerd kunnen worden waarvoor lagergeschoolden in aanmerking komen. Hieruit moet blijken of het vaak geprezen en even vaak verguisde model van functiesplitsing soelaas kan bieden.
ISBN: 90-5550-149-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Status SizeFormat
lager rekruteren.pdf Published 7445KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.