ITEM METADATA RECORD
Title: De provinciestad gedacht
Authors: Laermans, Rudi # ×
Issue Date: 1998
Series Title: Streven: cultureel maatschappelijk maandblad vol:65 issue:7 pages:626-632
Abstract: Een modale provinciestad is geen grootstad en geen dorp. Ze is in de eerste plaats een woonstad. Ze ziet eruit als een organisch weefsel, waar extravagantie en bruuske veranderingen gemeden worden. Maar steden als Mechelen of Leuven zijn stilaan tot regionale centra uitgegroeid, die overdag heel wat tijdelijke verblijvers aantrekken. De 'metropolitanisering van de provinciestad' vloeit voort uit de integratie ervan in wereldwijde netwerken van winkelketens en vastgoedmakelaars.
ISSN: 0039-2324
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.