ITEM METADATA RECORD
Title: Het politiek gewicht van de bejaarden. Een onderzoek naar de relatie tussen stemgedrag, leeftijd, kerkelijke betrokkenheid en niveau van onderwijs
Authors: Billiet, Jaak
Issue Date: 1991
Publisher: K.U.Leuven, Departement Sociologie/Sociologisch Onderzoeksinstituut
Series Title: pages:42
Description: Bulletin van het Centrum voor Dataverzameling en Analyse (BUL/31)
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.