ITEM METADATA RECORD
Title: Tussen autonomie en geborgenheid: dementerende ouderen en hun omgeving
Authors: Rommel, Ward
Declercq, Anja
De Clercq, Jan
Van Audenhove, Chantal
Lammertyn, Frans
Issue Date: 1998
Publisher: Garant
Abstract: Dementerende ouderen -en hun huisgenoten, hulpverleners en verzorgers -zijn zeer geholpen met een aangepaste inrichting van hun (te)huis. Daarbij gaat het niet altijd om grote ingrepen maar vaak om eenvoudige aanpassingenAnderzijds zijn veranderingen soms juist niet gewenst. Dit boek overloopt de vele mogelijkheden en geeft daar commentaren bij, die tot verder nadenken moeten aanzetten. ledereen met dementie en elke situatie is immers verschillend.
ISBN: 978 90 5350 728 5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Academic Center for General Practice

Files in This Item:
File Status SizeFormat
tussen autonomie.pdf Published 8708KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.