ITEM METADATA RECORD
Title: De doctoraatsopleiding in België: een stand van zaken
Authors: Beuselinck, Ilse ×
Verhoeven, Jef #
Issue Date: 1997
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid issue:1 pages:35-47
Abstract: De doctoraatsopleiding in België kunnen we niet ver-gelijken met de zogenaamde `graduate schools' naar Amerikaans model. Hoe ze er dan wel uitziet, zal in een zestal stappen worden beschreven. Allereerst staan we kort stil bij de structuur van het hoger onderwijs gevolgd door de wettelijke omkadering van postdoctorale programma's. Verder beschrijven we de situatie aan de Vlaamse en de Franstalige universiteiten. Op de vierde plaats staan we stil bij de situatie van doctoraatsstudenten en de adviezen van de VLIR Vervolgens worden de ver¬schillende fmancieringswijzen besproken waarna we tot slot wat cijfermateriaal presenteren betreffende de docto-raatsstudenten in België.
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
DoctoraatsopleidingTORB1997.pdf Published 1198KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.