ITEM METADATA RECORD
Title: Gesubsidieerde oudervorming in Vlaanderen
Authors: Van Heddegem, Ilse ×
Verhoeven, Jef #
Issue Date: 1999
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid issue:5-6 pages:317-327
Abstract: In dit artikel zal eerst worden aangegeven wat de ouder- en socio-culturele verenigingen nu precies doen en welke hun doelstellingen zijn. Daarna zal worden beschreven welke soorten van oudervorming er kunnen worden onderscheiden. Vervolgens wordt het doel en de opzet van het onderzoek waarop dit artikel gebaseerd is, uiteengezet. Ten slotte worden de onderzoeksresultaten besproken.
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Gesubsidieerde oudervorming in vlaanderen.pdfOA article Published 1715KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.