ITEM METADATA RECORD
Title: Overheid, hoger onderwijs en economie. Ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen
Authors: Van Heffen, Oscar
Maassen, Peter
Verhoeven, Jef
De Vijlder, Frans
De Wit, Kurt
Issue Date: 1999
Publisher: Lemma
Abstract: Op welke wijze trachten het Nederlandse en het Vlaamse overheidsbeleid de instellingen voor hoger onderwijs te beïnvloeden opdat zij beter tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de maatschappij en in het bijzonder van de economie?

Deze vraagstelling omvat de volgende deelvragen:
1. Wat is de rol van de overheid met betrekking tot het hoger onderwijs?

2. Wat is de inhoud van het beleid van de overheid inzake de aansluiting van onderwijsprogramma’s op de behoeften van de economie?

3. Wat is de betekenis van de Europese programma’s voor het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs(beleid)?

4. Welk succes- en faalfactoren ten aanzien van het Nederlandse en Vlaamse overheidsbeleid kunnen worden onderscheiden?
ISBN: 9051894554
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
NederlandVlaand.pdfOA Published 208KbAdobe PDFView/Open
Overheid hoger onderwijs en economie - ontwikkelingen in nederland en vlaanderen doorzoekbaar.pdf Published 20369KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.