ITEM METADATA RECORD
Title: Hoger onderwijs en beleid in Vlaanderen
Authors: Van Heffen, Oscar ×
Verhoeven, Jef
De Wit, Kurt #
Issue Date: 1999
Series Title: Bestuurskunde vol:8 issue:8 pages:367-376
Abstract: De centrale vraagstelling luidt als volgt: wat is de relatie tussen het model van overheidssturing en de inhoud en doorwerking van het beleid inzake levenslang leren (permanente vorming), de ontwikkeling van een kennis¬samenleving, het toesnijden van opleidingen op de behoeften van de samenleving (met name de arbeidsmarkt) en de internationalisering van het hoger onderwijs?
Deze vraag wordt beantwoord op basis van een analyse van documenten van de Vlaamse overheid en de instellingen voor hoger onderwijs en aan de hand van interviews met ambtenaren, vertegenwoordigers van belan¬gengroepen en personen die op de diverse niveaus in de instellingen voor hoger onderwijs werkzaam zijn. De conclusie is dat het Vlaams beleid inzake permanente vorming, het toesnijden van opleidingen op behoeften van de samenleving en internationalisering nog weinig effecten laat zien. Te weinig dirigistisch beleid?
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
VanHeffenVerhoevenDeWit Vlaanderen 1999.pdf Published 598KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.