ITEM METADATA RECORD
Title: Bewegend katholicisme: nieuwe studies over (ver)ontzuiling in Nederland
Authors: Laermans, Rudi
Issue Date: 1988
Series Title: Tijdschrift voor Sociologie vol:9 issue:3 pages:447-452
Description: review of:
- P. Luykx (1987), Andere katholieken, 1920-1960. In: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 1986. Nijmegen, KDC, 1987, 52-84.
- J. Peet (1987), Het uur van de arbeidersjeugd: de Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland, 1944-1969. Baarn: Arbor, 431p.
- E. Simons & L. Winkeler (1987), Het verrad der clercken: intellectuelen en hun rol in de ontwikkelingen van het Nederlandse katholicisme na 1945. Baarn: Arbor, 504p.
ISSN: 0777-883X
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.