ITEM METADATA RECORD
Title: Van 13 tot 13; een analyse van de veranderingen in het kiesgedrag in Vlaanderen 1985-1987
Authors: Swyngedouw, Marc
Billiet, Jaak
Issue Date: 1988
Publisher: K.U.Leuven, Departement Sociologie/Sociologisch Onderzoeksinstituut
Description: Bulletin 1988/19 van het Centrum voor Dataverzameling en -analyse.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.