ITEM METADATA RECORD
Title: Van oud naar nieuw: recente ontwikkelingen in de wetenschapssociologie
Authors: Vancraeynest, Dominique ×
Laermans, Rudi
Delhaye, Christine
Snijders, Frank #
Issue Date: 1988
Series Title: Tijdschrift voor Sociologie vol:9 issue:3 pages:395-430
Abstract: De wetenschapssociologie werd in de laatste decennia gekenmerkt door een snelle evolutie. In deze bijdrage worden enkele belangrijke momenten in dit veranderingsproces met elkaar in verband gebracht. Vertrekkend van het normatief-functionalistisch model van wetenschap wordt nagegaan hoe de 'revolutionaire inbreng' van Kuhn de aanleiding was tot een nieuwe doorbraak in de wetenschapssociologie. De meervoudige interpretatie van het werk van Kuhn leidde tot een hernieuwde bevraging over wetenschap. De studie van zowel de technisch-cognitieve aspecten als het sociaal-interactieve element in de productie van wetenschappelijke kennis is een keerpunt dat de meer recente discussie beheerst. Naar het einde toe wordt één optie in dit recente debat nader toegelicht, namelijk de constructivistische opvatting, die een uitweg zoekt in de studie van de manier waarop wetenschap tot stand gebracht wordt, veeleer dan de redenen waarom dit gebeurt.
ISSN: 0777-883X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
TvS1988, 9(3), 395-430.pdf Published 499KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.