ITEM METADATA RECORD
Title: Schoolbeleid; mogelijkheden en grenzen; een empirisch onderzoek
Authors: Devos, Geert
Vandenberghe, P
Verhoeven, Jef
Issue Date: 1989
Publisher: Acco
Abstract: In de jaren 1980 zag men dat men in het buitenland meer en meer koos voor lokaal schoolbeleid in plaats van een zeer gecentraliseerd nationaal beleid. Het Belgisch onderwijs was traditioneel zeer centraal geleid, zowel door het ministerie als door de koepels. In dit onderzoek werd aan de hand van 12 case studies van Vlaamse secundaire scholen onderzocht in welke mate directeurs een "school-based management" konden voeren. Hierbij werd zowel aandacht besteed aan het personeelsbeleid, het organisatorische beleid, het financiel en materieel beleid, als het pedagogisch beleid. Hiervoor werden 93 leden van de scholen ondervraagd met behulp van half-gestructureerde vragenlijsten (1987-1988); de directeurs werden meermaals ondervraagd. Het financieel beleid werd daarenboven onderzocht aan de hand van de verantwoordingsstukken van de scholen.
ISBN: 9033420678
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Schoolbeleid mogelijkheden en grenzen - een empirisch onderzoek.pdf Published 91355KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.