ITEM METADATA RECORD
Title: Onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken: privaat domein?
Authors: De Decker, Stef # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Maklu
Series Title: Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk issue:2 pages:8-18
Abstract: In criminal cases in Belgium, illegally obtained evidence is seldom excluded from the proceedings. The issue is largely dominated by the case law of the Supreme Court, turning the Court into a policy maker. This paper examines the way in which this case law came to be. I argue that the Supreme Court pursues a schizophrenic criminal policy, as described by D. GARLAND. Next, I rely on concepts of N. LACEY to reveal the underlying processes. By giving more weight to private interests, the Supreme Court takes up an extremely vulnerable position. After three years, the legislator gains the upper hand once more. I consider this to be a favourable development, as a critical issue in criminal law returns to the public domain, where it belongs.

In strafzaken wordt onrechtmatig verkregen bewijs nog zelden uitgesloten. Dit hele leerstuk wordt gedomineerd door de rechtspraak van het Hof van Cassatie, waardoor het Hof in grote mate aan politiek doet. In deze bijdrage ligt de nadruk op de manier waarop deze rechtspraak tot stand kwam. Ik probeer aan te tonen dat het Hof van Cassatie zich hiermee inschrijft in een schizofreen crimineel beleid, zoals beschreven door D. GARLAND. Om de processen die zich daarbij op de achtergrond afspelen, bloot te leggen, maak ik gebruik van concepten van N. LACEY. Door een aantal privé-belangen te laten doorwegen, stelt het Hof van Cassatie zich uiterst kwetsbaar op. Het is dan ook positief dat de strafwetgever bijna drie jaar na datum het laken naar zich toe trekt. Op die manier keert een kernvraagstuk van het strafprocesrecht terug naar het publieke forum, waar het thuishoort.
ISSN: 0771-1409
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.