ITEM METADATA RECORD
Title: Boekbespreking: J.H.L.J. Janssen, Laat maar zitten. Een exploratief onderzoek naar de werking van de korte vrijheidsstraf; J.M.L. van Mulbregt, Het betere werk. Verwachtingen en ervaringen met betrekking tot het strafkarakter van een werkstraf
Authors: Daems, Tom
Issue Date: 2001
Series Title: Delikt en delinkwent: tijdschrift voor strafrecht vol:31 issue:7 pages:735-744
ISSN: 0045-9879
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Institute of Criminal Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.