ITEM METADATA RECORD
Title: Knelpunten bij de invordering van socialezekerheidsbijdragen voor werknemers. Toepasselijkheid Wet Motivering Bestuurshandelingen - Bijdrageopslagen – (On)macht van de rechter
Authors: Renette, Steven ×
Put, Johan #
Issue Date: 2007
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Sociaal Recht / Revue de Droit Social issue:2 pages:127-158
ISSN: 0035-1113
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.