ITEM METADATA RECORD
Title: Zygmunt Bauman. De schaduwzijde van de vloeibare moderniteit
Editors: Daems, Tom
Robert, Luc
Issue Date: 2007
Publisher: Boom Juridische Uitgevers
Abstract: Het werk van de Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman (1925) wekt internationaal in toenemende mate belangstelling op. Jaarlijks verschijnt er heel wat materiaal van de hand van Bauman zelf en zijn denken wordt intens bediscussieerd in vaktijdschriften, conferenties en boeken. De afgelopen jaren heeft Bauman daarbij heel wat aandacht besteed aan de schaduwzijde van wat hij de vloeibare moderniteit noemt: de plaats van criminaliteit, onveiligheid, geweld, sociale uitsluiting en armoede in sociale condities die onzeker, instabiel en daardoor vloeibaar worden.
Dit boek bundelt origineel werk van auteurs uit Nederland, Vlaanderen en Groot-Brittannië en bevat drie naar het Nederlands vertaalde hoofdstukken waarin Zygmunt Bauman zelf aan het woord wordt gelaten.
Het werk van Bauman bekoort en inspireert lezers over disciplinaire grenzen heen en dit blijkt ook uit de samenstelling van deze bundel. De schrijvers van dit boek zijn geschoold in drie verschillende disciplines: filosofie, sociologie en criminologie. De hoofdstukken in deze bundel geven een mooi beeld van het recente werk van Bauman en tonen hoe zijn denken vruchtbaar gemaakt kan worden in debatten over het eigen karakter en de uitdagingen
van onze hedendaagse samenleving.
ISBN: 9789054547792
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
Leuven Institute of Criminology (LINC)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Zygmunt Bauman_2eproef.pdf Published 4469KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.