ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie van het LIFE-project: Naar de integratie van milieuaspecten in het lokaal beleid. IGO Leuven en Interleuven: Deel I: De gemeentelijke milieudiensten in het arrondissement Leuven in kaart
Authors: Depré, Roger
Hondeghem, Annie
Steen, Trui
Van Hamme, Dries
Issue Date: 1999
Publisher: Instituut voor de Overheid
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.