ITEM METADATA RECORD
Title: Regionale steden: Uitdieping naar efficientie en effectiviteit van het menselijk potentieel - deelstudie Plaatselijke Openbare bibliotheek
Authors: Depré, Roger
Bouckaert, Geert
De Smet, F
Issue Date: 1991
Series Title: pages:39 + bijlage
Description: Aanvraag publicatie
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.