ITEM METADATA RECORD
Title: Prestatiemeting in de Overheid. Internationale lessen voor de Belgische Overheid
Authors: Bouckaert, Geert
Ulens, Wim
Issue Date: 1998
Publisher: Instituut voor de Overheid
Series Title: pages:198
Description: Bestelling bij dwtc
Programma maatschappeljik onderzoek. DWTC. Instituut voor de Overheid: Leuven.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.