ITEM METADATA RECORD
Title: Gemeente & OCMW Schoten: Invoering van het beoordelingssysteem bij de politie en de ploegbazen van de technische dienst - deel 4 - evaluatie en opvolgingsdag mbt het beoordelingssysteem
Authors: Hondeghem, Annie
Theys, Ann
Issue Date: 1996
Series Title: pages:120
Description: Vertrouwelijk document
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.