ITEM METADATA RECORD
Title: Doelmatigheidsonderzoek van de arbeidsbemiddeling en begeleiding van de VDAB: Luik 1-Deel B: Analyse van de Interne Werking van de Arbeidsbemiddeling en Begeleiding en Ontwikkeling van een Scenario ter Verbetering van die Werking - deelrapport 1
Authors: Bouckaert, Geert
Ulens, Wim
Ducatteeuw, Bert
Issue Date: 1996
Publisher: VCOB, K.U.Leuven: Leuven.
Series Title: pages:117
Description: Vertrouwelijk document
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.