ITEM METADATA RECORD
Title: Efficientie en effectiviteit van de belastingadministratie: een internationaal vergelijkend onderzoek
Authors: Van Hassel, Hugo
Sabbe, Francisca
Issue Date: 1996
Series Title: pages:207
Description: Aanvraag publicatie
VCOB, K.U.Leuven, Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en culturele aangelegenheden.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.