ITEM METADATA RECORD
Title: Ken- en stuurgetallen: Instrument voor een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de federale ministeries: Bijlagen
Authors: Hondeghem, Annie
Nelen, Sarah
Issue Date: 1998
Publisher: Instituut voor de Overheid
Series Title: pages:59
Description: Aanvraag publicatie bij opdrachtgever
Instituut voor de Overheid, Studie in opdracht van de minister belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, Miet Smet.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.