ITEM METADATA RECORD
Title: Investeren in gemeenten: Technische aspecten voor het schatten van capaciteit en het beoordelen van projecten: Bijlage 2: Didactisch materiaal bij hoofdstuk 3
Authors: Bouckaert, Geert
Van Nuffel, Lieve
Issue Date: 1998
Series Title: pages:18
Description: Aanvraag publicatie
Studie in opdracht van VVSG en werkgroep centrumgemeenten m.m.v. het Gemeentekrediet van Belgie.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.