ITEM METADATA RECORD
Title: De meerwaarde van HRM in kleine en middelgrote ondernemingen
Authors: Sels, Luc ×
De Winne, Sophie
Maes, Johan
Delmotte, Jeroen
Faems, Dries
Forrier, Anneleen #
Issue Date: 2002
Publisher: Van Vliet Uitgevers
Series Title: Tijdschrift voor HRM vol:5 issue:2 pages:61-86
Abstract: In deze bijdrage staat de vraag centraal of de investering in HRM-praktijken voor kleinere organisaties 'rendeert'. Deze studie wijkt op drie punten af van bestaand onderzoek. (1) Het betreft de resultaten van een survey bij organisaties met 10 tot 100 werknemers uit diverse sectoren. (2) Bij het opstellen van een index voor de 'HRM-intensiteit' zijn we vertrokken van een gedifferentieerde invulling van HRM-praktijken die ook sterker aansluit bij de Belgische institutionele context. (3) De operationalisering van performantie is gebaseerd op een aantal boekhoudkundige indicatoren die mede de 'gezondheidstoestand' van een bedrijf bepalen. Aan de hand van de resultaten van de survey hebben we het verband tussen de score op de HRM-intensiteit, enkele 'performance outcomes' en de financiële performantie van de organisatie onderzocht. De resultaten tonen aan dat een intensief HRM ook voor kleinere organisaties meerwaarde biedt. Vooreerst gaat er een sterk positief effect uit van HRM-intensivering op de productiviteit en via die productiviteit een drukkende werking op de personeelskosten/toegevoegde waarde. Dit effect is voldoende sterk om de kostenverhogingen die een intensief HRM met zich brengt, te compenseren. Bovenop dit 'terugverdieneffect' is er het sterke effect van de HRM-intensiteit op de rendabiliteit van de onderneming.
ISSN: 1388-1302
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Research Group Work and Organisation
Department of Human Resources Management, Campus Carolus Antwerp
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Sels et al_THRM_2002.pdf Submitted 314KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.