ITEM METADATA RECORD
Title: Stilstaan en vooruit kijken. Het draagvlak voor een recht op loopbaanbegeleiding
Authors: Albertijn, M
Sels, Luc
Issue Date: 2005
Publisher: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Econnomie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw; Administratie Werkgelegenheid
Series Title: Viona-onderzoek 'Loopbaanbegeleiding doorgelicht: evaluatie van vraag en aanbod in Vlaanderen' vol:April pages:1-36
ISSN: D/2005/3241/075
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.