ITEM METADATA RECORD
Title: Vennootschapsbelasting: de positie van België in het verruimde Europa
Authors: Vandenbussche, Hylke
Crabbé, Karen
Issue Date: 2005
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 0562 pages:1-25
Abstract: In deze studie vergelijken we de vennootschapsbelastingdruk van grote bedrijven in België in het verruimde Europa. De belastinghervorming in België van 2002 verlaagde de officiële aanslagvoet van 40.17% in 1993 naar 33.99%, waardoor België naar de achtste plaats zakt in de rangschikking van de EU25 volgens dalende vennootschapsbelasting. Toch blijft België na de hervorming in de top drie van de landen met de hoogste feitelijke belastingdruk in de EU25 in 2003. Dit betekent dat de Belgische feitelijke belastingdruk 8.36% boven het EU-gemiddelde uitsteekt in 2003 en in 2004 is de officiële aanslagvoet nog 7.1% hoger dan het EU-gemiddelde. Door een strategie van verlaging van het officiële tarief en verbreding van de belastbare basis, blijft de feitelijke belastingdruk voor grote vennootschappen in België nagenoeg ongewijzigd. Bovendien vinden we dat de buurlanden van de nieuwe lidstaten een snellere daling in hun officiële aanslagvoet kenden dan niet-buren. Met andere woorden de directe buurlanden van Oost-Europa ondervinden meer belastingconcurrentie en staan onder meer druk om hun belastingtarief te verlagen. Op die manier is er geografisch gezien momenteel een 'centrum-periferie' ontstaan waarbij de centrum landen in de EU25 een 'belastingpremie' blijven vragen van ongeveer 15% punten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center Accountancy, Leuven
Formerly "Subfaculteit Antwerpen/Handelswetenschappen - TM A"

Files in This Item:
File Status SizeFormat
0562.pdf Published 252KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.