ITEM METADATA RECORD
Title: Prestatiebeloning in België. Een stand van zaken
Authors: Sels, Luc ×
Gevers, Ann #
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor HRM vol:5 issue:1 pages:47-66
Abstract: In toenemende mate ontstaat er onvrede over de klassieke beloningspraktijken. Het belonen voor functiezwaarte lijkt het veld te moeten ruimen voor beloningssystemen gebaseerd op prestaties. In deze bijdrage gaan we na of deze hernieuwde belangstelling voor prestatiebeloning zich ook weerspiegelt in de Belgische economische context. We richten hoofdzakelijk onze aandacht op enkele belangrijke vormen van prestatiebeloning: onomkeerbare, directe, indirecte en collectieve prestatiebeloning. Terwijl de koppeling van het loon aan de anciënniteit nog steeds van toepassing is op een meerderheid van bedienden en kaderleden, doet prestatie toch haar intrede als grondslag voor differentiatie. Uit ons onderzoek, gebaseerd op een steekproef van 22532 meetpunten, blijkt dat directe vormen van prestatiebeloning zoals stuk- en commissielonen zelden gebruikt worden voor bedienden en kaderleden, behalve voor de commerciële en verkoopsfuncties. Indirecte vormen als merit pay worden vaker gehanteerd, alhoewel ze in sterke mate gereserveerd blijven voor de hogere hiërarchische niveaus. Nieuwe prestatiebeoordelingssystemen zoals de 360-gradenmethode zitten in de lift, maar de klassieke hiërarchische beoordelingsmodellen blijven overheersend. Inzake winstdeling bestond tot voor kort een juridisch vacuüm in België. Dit verklaart het geringe gebruik van financiële participatie.
ISSN: 1388-1302
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
HIVA - Research Institute for Work and Society
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.